Bóng mài móng cào móng cho mèo đồ chơi cho mèo

20.000

– Đường kính: 6cm
– Chất liệu: dây thừng

Bóng mài móng cào móng cho mèo đồ chơi cho mèo
Bóng mài móng cào móng cho mèo đồ chơi cho mèo

20.000